K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Zamówienia poniżej równowartości 30 000 Euro - Archiwum

   

   

   

   

  Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą o przedstawienie oferty na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego za rok obrotowy 2019 i 2020.

  Zapytanie ofertowe


  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż mebli stanowiących wyposażenie części pobytowej i foyer budynku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

  Zapytanie ofertowe


  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą o przedstawienie oferty na aranżację recepcji biurowej w budynku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

  Zapytanie ofertowe

  Załącznik 1


  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą  prośbą o przedstawienie oferty  na realizację prac modernizacyjnych  w studiu nagrań i reżyserce.

  Zapytanie ofertowe

  INFORMACJA o przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia

   

  _________________________________________________________________________

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie lamp oraz wykonanie instalacji podłączeniowej do systemu oświetlenia parkingu zewnętrznego oraz dwóch bram wjazdowych

   

  Zapytanie ofertowe

  INFORMACJA o przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia

  _______________________________________________________________________

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą  prośbą o przedstawienie oferty  na zakup i dostawę sprzętu technologii sceny i studia nagraniowego. Celem zakupu wyposażenia jest zwiększenie potencjału edukacyjnego i koncertowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

  Termin składania ofert upływa 18 września 2018 o godz. 16:00

  Zapytanie Ofertowe

  _____________________________________________

   

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi cateringowej w okresie 29 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.  

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  Zapytanie ofertowe na dostawę podestów scenicznych do siedziby Centrum w Lusławicach

  Zapytanie ofertowe 

  Załącznik 1

   

   

  Zapytanie ofertowe na dostawę elementów technologii scenicznej do siedziby Centrum w Lusławicach 

  Zapytanie ofertowe

   

  Zapytanie ofertowe na dostawę mikrofonów specjalistycznych do siedziby Centrum w Lusławicach

  Zapytanie ofertowe

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego uprzejmie informuje, iż wydłuża termin dostarczenia przedmiotu zamówienia z 21 dni do 8 tygodni licząc od dnia złożenia zamówienia.

   

   

  Dostawa wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego paneli akustycznych pochłaniających dźwięk, z nadrukiem określonym przez Zamawiającego.

  Zapytanie ofertowe

  Załączniki: 

  1. zestawienie paneli  - wizualizacja (plik nr 1 i plik nr 2)

  2. nadruk - kolorystyka - wizualizacja

   

   

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie prac konserwacyjnych zewnętrznej elewacji kamiennej w budynku Centrum. Przez konserwacje zamawiający rozumie wykonanie prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego tj. wyczyszczenie kamienia z nalotów, brudów powstałych w czasie użytkowania elewacji, jak również jego ponowne zabezpieczenie (impregnacje) w sposób zgodny z kartami technologicznymi produktów impregnujących.

  Zapytanie ofertowe

  Zał. 1

  Zał. 2

  Zał 3

  Zał. 4

  Zał. 5

  Zał. 6

   

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (dalej - Zamawiający) zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług w zakresie najmu 1 autokaru wraz z kierowcą/-ami dla przewozu maksymalnie 21 osób oraz dużych instrumentów smyczkowych (3 wiolonczele, 1 kontrabas) w dniach: 25-28 września 2016 r.

  Tryb zamówienia:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

  Przedmiot zamówienia:

  Usługa dotyczyć będzie transportu muzyków, bagaży i instrumentów na wyznaczonej przez Zamawiającego trasie Kraków – Berlin – Kraków na koncerty w Berlinie.  

  Zapytanie Ofertowe

  Formularz Ofertowy

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ilona Suchecka
  Publikacja dnia: 01.02.2021
  Podpisał: Ilona Suchecka
  Dokument z dnia: 01.02.2021
  Dokument oglądany razy: 8907
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice