K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.04.2023, zmieniona z powodu:
  Edycja

  Deklaracja Dostępności Cyfrowej

  Deklaracja dostępności

  Informacje ogólne

  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.penderecki-center.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-05

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treść niedostępna

  Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.

  Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.

  Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).

  Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.

  Na stronie opublikowano dokumenty:

  - pochodzące z różnych źródeł,

  - które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów, dla których nie można zmienić struktury,

  - które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,

  - dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych,

  - dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów,

  - dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

  Wyłączenia

  - Dokumenty sprzed 23 września 2018 roku nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kula-Langer, dostepnosc@penderecki-center.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609494644. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn

  OTOCZENIE: Siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego to nowoczesny budynek o kształcie prostopadłościanu, zajmujący ok. 1 ha powierzchni. Wokół znajduje się dużo zieleni. Cały teren jest ogrodzony, a jego powierzchnia to ponad 5 hektarów. Na parking prowadzą dwie bramy wjazdowe. Aby podjechać do głównego wejścia najlepiej skorzystać z pierwszej z nich. Przeszklone foyer sali koncertowej otoczone jest drewnianą kolumnadą. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej, natomiast wejście do biur od strony północnej.

  PARKING: Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono dwa miejsca parkingowe, które znajdują się po prawej stronie od głównego wejścia. Istnieje także możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe, gdzie obsługa widowni chętnie udzieli wszelkich informacji oraz pomocy. Na drodze do głównego wejścia od parkingu dla osób z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych, można swobodnie podjechać wózkiem. Pozostałe miejsca parkingowe znajdują się dookoła budynku. Przy pierwszej bramie zlokalizowany jest również duży parking z nawierzchnią szutrową.

  DOJAZD DO CENTRUM: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego znajduje się w miejscowości Lusławice, 2 km od centrum miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem. To tu znajduje się główny przystanek dla autobusów kursujących z Krakowa, Tarnowa i Gorlic. Do Centrum można dostać się stamtąd taksówkami, które mają swój postój tuż przy przystanku autobusowym w Zakliczynie.

  PRZESTRZEŃ W BUDYNKU CENTRUM: Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja. Można tam uzyskać informacje dotyczące przypisanego miejsca i pomoc obsługi widowni. Na lewo od recepcji jest wejście do foyer. Na wprost znajduje się szatnia, do której można swobodnie podejść lub podjechać wózkiem. Toalety można znaleźć po prawej i lewej stronie szatni. Po lewej męska, po prawej damska i dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia na parter sali koncertowej znajdują się po obu stronach foyer. W sumie jest ich sześć. Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz. Widownia sali koncertowej to 650 miejsc, z których 400 ulokowanych jest na parterze w 16 rzędach. Pierwszych jedenaście znajduje się na płaskiej powierzchni. Po każdej stronie rzędów I-X można swobodnie ustawić dwa wózki. Rzędy XII-XVI znajdują się na schodkach. Na balkon można dostać się jedynie schodami (brak windy). Znajduje się tam 10 rzędów. Siedem umieszczonych jest na podwyższeniu, na które prowadzą stopnie. Trzy pozostałe rzędy (A,B,C) znajdują się wzdłuż ścian, przy barierkach. W Centrum znajdują się także sale kameralna, konferencyjna, pokoje ćwiczeń, biblioteka oraz część noclegowa. Osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się po budynku dzięki pochylniom.

  TOALETY: W Centrum znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami. We foyer, części dydaktycznej oraz noclegowej. W swobodnym poruszaniu się wewnątrz pomagają kontrastowe oznaczenia. W toalecie dostępnej we foyer znajduje się alarm przyzywowy.

  Informacje dodatkowe

  Chcesz nas odwiedzić? Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

  KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  Marta Kula-Langer e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl, tel. 14 665 10 30, SMS: 609 494 644

  Katarzyna Cygan, e-mail: katarzyna.cygan@penderecki-center.pl, tel. 14 665 10 30, SMS: 600 068 391

  OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU: Oferta koncertowa CENTRUM jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Serdecznie zapraszamy również z asystentem lub psem-przewodnikiem. Po wystawie „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” oraz przestrzeni dworsko-parkowej oprowadza przewodnik. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy także audioprzewodniki w wersji audiodeskryptywnej, a także przewodniki przestrzeni dworsko-parkowej w formie poręcznego tyfloplanu wraz z opisami w Alfabecie Braille'a.

  OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU: W sali koncertowej znajduje się pętla indukcyjna. Obejmuje 80 miejsc, w pierwszych dwóch rzędach na parterze. Jest zamontowana na stałe. Aby otrzymać miejsce objęte pętlą indukcyjną prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności przynajmniej na dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu. Ekspozycję multimedialną „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” można zwiedzić za pomocą audioprzewodnika, w którym dostępna jest ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym. W zwiedzaniu Parku w Lusławicach i ekspozycji nie uczestniczy tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, skontaktuj się z koordynatorem dostępności Centrum na dwa tygodnie przed planowaną wizytą, a postaramy się zapewnić tłumaczenie.

  UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU: Budynek Centrum nie posiada barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Z myślą o uczestnikach kursów mistrzowskich z niepełnosprawnością ruchu w Centrum dostępny jest przestronny pokój z dostosowaną łazienką. W sali koncertowej dla osób na wózkach przeznaczone są miejsca po bokach rzędów I-X na parterze, po dwa przy każdym rzędzie. W sumie w ten sposób można ustawić do 20 wózków. Jedynym miejscem niedostępnym dla osób na wózkach jest balkon sali koncertowej, na który można dostać się jedynie schodami. Centrum nie dysponuje windą ani platformą schodową. Jeżeli planujesz zwiedzić park, a poruszasz się na wózku lub masz inne problemy z poruszaniem się, skontaktuj się z nami, by zapewnić pomoc asystenta. Większość alejek ma szutrową nawierzchnię. Nie wszędzie też można wjechać wózkiem. Wystawa poświęcona polskiej muzyce XX i XXI wieku nie jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach – część zbiorów znajduje się na wysokości uniemożliwiającej pełny odbiór oferty.

  BILETY NA KONCERTY I ZWIEDZANIE: Ceny biletów na koncerty kształtują się w zależności od wydarzenia. Osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety ulgowe. Jeżeli zamierzasz przyjść z asystentem, poinformuj nas o tym przed zakupem biletu – przydzielimy dla niego bezpłatne miejsce. Koszt biletu ulgowego na zwiedzanie wystawy i parku w Lusławicach to 15 złotych. Osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności są zwolnione z opłaty za wstęp. Dla asystenta wstęp jest bezpłatny.

  ZAKUP BILETÓW: Bilety na koncerty oraz zwiedzanie wystawy i parku można zakupić przez internet poprzez stronę Centrum lub na miejscu, w specjalnym biletomacie, który znajduje po lewej stronie od wejścia do budynku. Przy biletomacie zawsze można uzyskać pomoc naszej obsługi widowni. W biletomacie możesz zapłacić tylko kartą.

  ASYSTENT: Jeżeli podczas wizyty w Centrum, zwiedzania wystawy lub parku potrzebują Państwo pomocy asystenta, możemy go zapewnić. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą: SMS: 609 494 644, e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Centrum oraz zwiedzić park i wystawę z psem przewodnikiem / psem asystentem.

  JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI: Wszystkie pomieszczenia budynku Centrum wyposażone są w system sygnalizacji pożaru. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory optyczno-akustyczne znajdują się nad każdym z wyjść z sali koncertowej. Ewakuacją do momentu przybycia straży pożarnej dowodzi kierownik techniczny budynku. Wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności powinny być osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać należy się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. Długość drogi ewakuacyjnej z sali koncertowej do wyjścia na zewnątrz obiektu to ok. 20 m.

  Raport dostępności

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Staniak
  Publikacja dnia: 05.04.2023
  Podpisał: Marta Langer
  Dokument z dnia: 05.04.2023
  Dokument oglądany razy: 2527
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice